Certifikace – klimatizace a vzduchotechnika

Naše společnost je držitelem

Certifikátu kategorie I ke kontrole těsnosti zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami, ke znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek, k instalaci, údržbě a servisu zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami

dle nařízení (EU) č. 2015/2067 a zákona č. 73/2012 Sb., které stanovuje minimální požadavky na certifikaci ve vztahu k stacionárním chladicím a klimatizačním zařízením a tepelným čerpadlům obsahujícím fluorované skleníkové plyny.x