Certifikace – klimatizace, vzduchotechnika a solární systémy

Naše společnost je držitelem

Certifikátu kategorie I ke kontrole těsnosti zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami, ke znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek, k instalaci, údržbě a servisu zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami

dle Nařízení Komise (ES) č. 303/2008, které stanovuje minimální požadavky na certifikaci ve vztahu k stacionárním chladicím a klimatizačním zařízením a tepelným čerpadlům obsahujícím fluorované skleníkové plyny.